HINDERSKOLEN
Bli med på Hinderskolen med Bjørn Kastenman! Bygg din egen 90 cm terrengbane og få rideveiledning!
 :: Hinderskolen, generell del
 :: Hinderskolen del 1 - Gapahuk
 :: Hinderskolen del 2 - Kulvert
 :: Hinderskolen del 3 - Kulverthekk
 :: Hinderskolen del 4 - Sofa
 :: Hinderskolen del 5 - Oxer
 :: Hinderskolen del 6 - Bord
 :: Hinderskolen del 7 - Trakhener
 :: Hinderskolen del 8 - Oppsprang
 :: Hinderskolen del 9 - Steeplehekk
 :: Hinderskolen del 10 - Trebentbord

FELTRITT
 :: Om Knøttecup
 :: Om Pay and Cross
 :: Protokoll Pay and Cross

INNGANGSBILLETTEN
 :: Grønt kort - hva og hvorfor?


 
FELTRITTBANER I NORGE
Feltrittbaner og treningsbaner for feltritt
 :: Konglungen Rideklubb, Asker
 :: Jæren Kjøre & Rideklubb
 :: Sør-Varanger Rideforening
 :: Skedsmo Rideklubb
 :: Øvre Vang Kjøre- og Rideklubb
 :: Nedre Setesdal Rideklubb
 :: Kongsvinger og Omegn Ridekl.
 :: Starum Hestesportsklubb
 :: De Norske Officerers Rideklub
 :: Steinseth Rideklubb, Asker
 :: Øvre Romerrike Rideklubb
 :: Linnesvollen, Drammen (DOR)
 :: Mossemarka, Moss Rideklubb
 :: Tromsø Ryttersportsklubb
 :: Tana Kjøre- og Rideklubb
 :: Ellingsrud Rytterklubb
 :: Bruråk Hestesportsklubb, Trondheim
 :: Stend og Midthordland Hestesportslag


 
FELTRITTBANER I SVERIGE OG DANMARK
 :: Sämsholm Ryttarförening
 :: Ribersborg, Malmø
 :: Bollnäs Ridsällskap
 :: Segersjö Fältrittklubb
 :: Trossnäs, Karlstad
 :: Föreningen Plönninge Rytterna
 :: Ljuslingsbacken, Sverige
 :: Startfälttävlan Södertälje Ridklubb
 :: Strömsholm
 :: Humlamaden Ryttarförening
 :: Kirkehavegaard, Danmark, Nordisk-Baltisk Mesterskap 2011

EKSEMPLER PÅ INTERNASJONALE FELTRITTBANER
 :: Thirlestane, Skottland
 :: Mitsubishi Motors Grassroots Championship 2010 og 2011, Badminton
 :: Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials 2010 og 2011
 :: Ponni EM Bishop Burton
 :: Ponnifeltritt i Pau - shettis/120
 :: Les Etoiles de Pau, CCI4*
 :: VM 2010, Kentucky Horse Park
 :: Terrenghindre fra California, USA

Slik arbeider GU-F
Oppdatert: 03/03-2012
Innlegg fra Hege Trulsen, Grenutvalg for feltritt

I sitt andre innlegg av to her på feltritt.com gir Hege Trulsen et innblikk i hvordan GU-F arbeider. Hun redegjør for saksgangen i reglementsendringer og oppfordrer til konstruktive innspill.

Både rekrutteringstiltak og landslagsarbeid

Hege Trulsen (Foto: M. Sattrup)

Vi i GUF jobber med mange forskjellige saker, alt fra rekrutteringstiltak og hvordan vi skal kunne hjelpe de rytterne som allerede er på landslagsnivået, og hvilke krav som bør gjelde på alle nivåer for å få den mest rettferdige konkurransen.

Ryttersporten er den raskest voksende sporten i Norge de siste årene, og det betyr at det er mange saker som vi ikke har behøvd å tenke på tidligere, som vi nå må finne bedre løsninger på. Blant annet gjelder dette rekrutteringstiltak. Vi er fortsatt ikke i mål, men vi jobber hele tiden for å finne en god måte å løse dette på, og forhåpentligvis vil vi ha noen gode tiltak på plakaten om ikke så altfor lang tid.

Ett av tiltakene vi har jobbet med i den forbindelse er reglementet som skal gjelde for feltrittssporten. I år har vi blant annet gjort en jobb, som pågikk i flere måneder, for å endre reglene for Knøttecup, slik at reglene ble mest mulig pedagogiske og rekruttvennlige, men allikevel kunne tilfredsstille kravene i det generelle reglementet, dvs KR1. Det var en stor jobb og vi brukte veldig mye tid, både gjennom e-post og på møter før vi kom fram til et forslag som TKR kunne godkjenne. TKR er den komiteen i NRYF som kan si om en regel kan godkjennes etter at de har sjekket at det er samsvar i KR1, og andre lover som vi må ta hensyn til.

Som dere skjønner er det ikke gjort ”i en fei” å endre reglene, men at de skal ut til ”høring” i flere ledd før de kan godkjennes. Noen ganger er det også slik at Forbundsstyret, FS, må behandle spørsmål om reglementsendringer før resten av komiteene kan si sin mening. Det gjelder for eksempel hvis det kommer et forslag om prinsippielle endringer i reglene; Det vil si hvis en regel skal være et unntak fra det generelle reglementet, eller at det skal skje drastiske endringer i reglementet som fører til at sporten vår får en ny ”grunntanke”, eller fordi samfunnet ellers har endret seg så mye at drastiske endringer må vurderes, slik som ”kommentarer fra lisensierte ryttere og funksjonærer i sosiale medier”.

Kvalifiseringsregler og prosesser som fører til endringer

Det har i løpet av året kommet mange spørsmål rundt kvalifiseringsreglene, og noen har stilt gode spørsmål som gjør at GUF har blitt oppmerksom på at det finnes feil formuleringer i reglene, formuleringer som var tenkt at ikke skulle være der, men som har hengt igjen fra forrige reglement, eller at kvalifiseringsreglene kanskje bør revurderes. Det er slike innspill vi behøver for å kunne gjøre gode regler som er passende for det nivået sporten vår er på i dag. Selv har jeg gjennom hele året besvart en spørsmålsspalte her på feltritt.com om disse reglene, noe som har vært kjempenyttig for å kunne lage forslag til nye regler.

I oktober skal det foregå et møte der alle reglementene skal gjennomgås grundig, og endres hvis det er behov for dette. Alle reglementene oppdateres skikkelig annet hvert år. I forkant av dette møtet må vi i GUF gjennomgå både KR1 og KR5 og komme med forslag som vi mener bør endres på. Til dette formålet har vi satt i stand en gruppe som skal gå komme med synspunkter. Denne gruppa består av feltbanebyggerkomiteen, FBK, (og som består av 4 personer), rytterrepresentanten og meg selv. Det er altså ikke bare jeg som bestemmer hva som skal gjelde, selv om jeg er reglementsansvarlig i GUF. I tillegg ber vi om landslagssjefens mening om de endringene vi har foreslått, innenfor det området han er best på.

Det er veldig viktig for meg når jeg skal legge frem forslaget vårt for TKR at de som har greie på sitt spesialfelt innenfor sporten har fått lov til å utforme reglene slik de mener at det er best innenfor sitt spesialområde. Dette kan for eksempel være hvordan hinderne i en 1* bane skal være utformet og hvordan man kan vurdere nivået på banene. Da er det jo naturlig at det er FBK som skal mene noe om dette, og som skal kunne ha det siste ordet her, siden FBK betår av en gruppe med feltbanebyggere og TDer.

Rytterrepresentanten tar opp endringer som hun mener vil gjøre det mest mulig rettferdig for rytterne når de er konkurrenter samtidig som hun gir oss innspill på enkelte områder vi ikke har vært oppmerksomme på, for eksempel mulighetene for rutinerte ryttere med både eldre og unge hester å kvalifisere på ett og samme stevne.

Selv er jeg internasjonal feltrittsdommer og har innsyn i hvordan reglene blir praktisert i andre land. I tillegg er jeg medlem av TKR samtidig som medlem av GUF og kan derfor snakke feltrittsportens sak på reglementsmøter i NRYF. Min oppgave blir derfor å sjekke at alle forslagene til endringer er i samsvar med de andre lovene vi må tilpasse oss, gi eksempler på andre lands regleverk som synes fornuftige å ta inn i det norske reglementet, samtidig som jeg sørger for at KR tilpasser seg FEI-reglementet der det er mulig.

Sikkerhet er grunnlaget for alle regler

I feltritt har vi enormt stort fokus på sikkerhet. Dette er også grunnen til at vi fortsatt har sprangkvalifisering, da vi vet at den rytteren som er godt skikket i sprang også er bedre skikket til å klare en terrengbane uten alvorlige uhell. Norge har en svært lav ulykkesrate i forhold til andre land i feltritt, noe som kan skyldes de strenge kravene vi har til sikkerhet i sporten vår, og som var en utløsende årsak til at FEI i sin tid endret sin regel for eliminasjon etter fall i terrenget. Slik sett kan våre regler også være med på å påvirke hvordan sporten skal utformes i verdenssammenheng, og derfor blir det ekstra viktig å tenke seg nøye om før man endrer de reglene man allerede har.

Det er bare folk som gir innspill på en positiv måte som kan bidra til positive endringer

Det er flott at så mange stiller spørsmål, både i spørsmålsspalten og ute når jeg treffer rytterne personlig. Dette er som sagt ovenfor veldig viktig for at jeg skal kunne gjøre meg noen meninger om hva som bør beholdes eller endres i reglementet. Jeg har også forstått at det er mange som er forvirret angående reglene for sprangkvalifiseringen, og dette må vi selvsagt rydde opp i. Det jeg likevel synes er litt frustrerende er hvor mange som åpenbart ikke har slått opp i reglementet før de stiller spørsmål, men som bare har ”hørt at…”. En annen ting jeg synes er litt rart er at det er mange feltrittsryttere som tror at KR1 ikke er nødvendig å lese, og at det bare er KR5 som gjelder. Det er ikke riktig. KR 1 gjelder for alle, uansett gren, og det er der de fleste regler står, mens KR5 bare forklarer det som er spesielt for feltritt. Det ville ha vært fryktelig dumt å måtte trykke KR1 sammen med hvert grenreglement, for det ville ha gitt mye høyere kostnader på trykking, og dermed høyere pris for rytterlisensen, og den er vel høy nok som den er, eller?

Beholde eller fjerne sprangkvalifiseringen?

Det har i løpet av året kommet en del ytringer både for og imot sprangkvalifiseringen. Noen mener vi bør fjerne den helt, mens andre mener at det er bra med en kvalifisering. Denne problemstillingen hadde vi oppe til en lang diskusjon i fjor der samtlige av medlemmene i GUF, rytterrepresentanten og landslagssjefen, mente vi burde fortsette å ha en sprangkvalifisering. Begrunnelsen var både av sikkerhetsmessige årsaker og fordi det gjennom de siste årene har vist seg at feltrittsrytterne av den grunn har vært tvunget til å starte mer sprang og derfor også blitt bedre i sprangdelen enn de var tidligere. Dette er noe som vi nå kan se gode resultater av fordi de norske rytterne som deltar utenlands gjennomsnittelig har få feilpoeng i sprangdelen sett i sammenheng med de utenlandske rytterne. Vi kommer derfor til å fortsette og ha en sprangkvalifisering, men det er sannsynlig at vi endrer den litt i forhold til den som gjelder nå.

Har du derimot et konstruktivt forslag til hvordan den bør være eller har andre tanker rundt reglementet/andre tiltak, så er du hjertelig velkommen til å sende oss et innspill! Alle innspill behandles, og ingen overses.

Hege Trulsen
Medlem av GU-F
Reglementsansvarlig for KRV:: Tilbake til forsiden...
1

 

 

 

 

 
Kjekt å kunne!
 :: Konkurransereglementene


 

 

 

 

 

    

webansvarlig: Mette Sattrup
www.equimedia.no


Ditt nettsted for hest
webmaster: stensborg consulting
www.stensborg.no