HINDERSKOLEN
Bli med på Hinderskolen med Bjørn Kastenman! Bygg din egen 90 cm terrengbane og få rideveiledning!
 :: Hinderskolen, generell del
 :: Hinderskolen del 1 - Gapahuk
 :: Hinderskolen del 2 - Kulvert
 :: Hinderskolen del 3 - Kulverthekk
 :: Hinderskolen del 4 - Sofa
 :: Hinderskolen del 5 - Oxer
 :: Hinderskolen del 6 - Bord
 :: Hinderskolen del 7 - Trakhener
 :: Hinderskolen del 8 - Oppsprang
 :: Hinderskolen del 9 - Steeplehekk
 :: Hinderskolen del 10 - Trebentbord

FELTRITT
 :: Om Knøttecup
 :: Om Pay and Cross
 :: Protokoll Pay and Cross

INNGANGSBILLETTEN
 :: Grønt kort - hva og hvorfor?


 
FELTRITTBANER I NORGE
Feltrittbaner og treningsbaner for feltritt
 :: Konglungen Rideklubb, Asker
 :: Jæren Kjøre & Rideklubb
 :: Sør-Varanger Rideforening
 :: Skedsmo Rideklubb
 :: Øvre Vang Kjøre- og Rideklubb
 :: Nedre Setesdal Rideklubb
 :: Kongsvinger og Omegn Ridekl.
 :: Starum Hestesportsklubb
 :: De Norske Officerers Rideklub
 :: Steinseth Rideklubb, Asker
 :: Øvre Romerrike Rideklubb
 :: Linnesvollen, Drammen (DOR)
 :: Mossemarka, Moss Rideklubb
 :: Tromsø Ryttersportsklubb
 :: Tana Kjøre- og Rideklubb
 :: Ellingsrud Rytterklubb
 :: Bruråk Hestesportsklubb, Trondheim
 :: Stend og Midthordland Hestesportslag


 
FELTRITTBANER I SVERIGE OG DANMARK
 :: Sämsholm Ryttarförening
 :: Ribersborg, Malmø
 :: Bollnäs Ridsällskap
 :: Segersjö Fältrittklubb
 :: Trossnäs, Karlstad
 :: Föreningen Plönninge Rytterna
 :: Ljuslingsbacken, Sverige
 :: Startfälttävlan Södertälje Ridklubb
 :: Strömsholm
 :: Humlamaden Ryttarförening
 :: Kirkehavegaard, Danmark, Nordisk-Baltisk Mesterskap 2011

EKSEMPLER PÅ INTERNASJONALE FELTRITTBANER
 :: Thirlestane, Skottland
 :: Mitsubishi Motors Grassroots Championship 2010 og 2011, Badminton
 :: Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials 2010 og 2011
 :: Ponni EM Bishop Burton
 :: Ponnifeltritt i Pau - shettis/120
 :: Les Etoiles de Pau, CCI4*
 :: VM 2010, Kentucky Horse Park
 :: Terrenghindre fra California, USA

Representanter for hestenorge møtte statsr�d Ketil Solvik-Olsen i g�r, onsdag 5. mars. Fra venstre: Statsr�d Samferdsel, Ketil Solvik-Olsen, Kathinka Mohn - generalsekret�r Norges Rytterforbund, Kari Hustad - informasjonsr�dgiver Norsk Hestesenter, Kjell Myhre - generalsekret�r Hest og Helse (bak), Mette Sattrup - redaktør Norsk Islandshestforum, �ivind Gryteland - nestleder �stfold Turhestlag (bak) og Marianne Ek - markedssjef Norsk Jockeyklubb. Knut Olav Dahl i Det Norske Travselskap og Kristin C. Hauge, Norsk Islandshestforum, var ogs� til stede p� møtet, men var ikke med p� bildet.


Drømmen er ikke å ri eller kjøre langs E-18
Oppdatert: 05/01-2018
Tekst: Mette Sattrup, foto: Kristin C. Hauge

- Jeg forstår problemene. Drømmen er ikke å ri langs E18, men i skog og mark. Av og til må man likevel ri langs trafikkert vei for å komme til skogen. Det handler om å ha trasseene som man må ri for å komme dit hesten trives best, konkluderte statsråden på onsdagens møte i Samferdselsdepartementet med hesteorganisasjonene. Hestenorge sto samlet om målet med møtet; å få mandat til å utarbeide en NOU, norsk offentlig utredning, med tittel: Hest i trafikken.

Hest i trafikken var tema da representanter for landets største hesteorganisasjoner møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen onsdag 5. mars. Med på møtet var også representanter for Trygg Trafikk, Syklistenes Landsforbund, Vegdirektoratet, Politidirektoratet, samt Landbruks- og Matdepartementet. Det var samferdselsdepartementet som hadde innkalt til lyttemøtet.

- Trafikken er femdoblet, antall hester er seksdoblet, men trafikkreglene er uendret de siste 50 årene, innledet Kari Hustad, informasjonsrådgiver Norsk Hestesenter. Sammen med Kathinka Mohn, generalsekretær i Norges Rytterforbund, presenterte hun fakta om hestehold i Norge, om hestens endrede rolle i dagens samfunn og om hesten som næring, som miljø- og helsearbeider, som hobby og som sportsutøver på mange nivåer. Ingen av dem gikk inn på konkrete forslag til løsning på det man oppfatter som et problem; hesten i trafikken.

Jan Johansen, Trygg Trafikk, etterlyste forslag til tiltak fra hesteorganisasjonene. Han var enig i at det er behov for � se p� lover og regler med henblikk p� det endrete trafikkbildet. Selv stilte han spørsm�l til aldersgrenser for � ferdes med hest i trafikken, og p�pekte at det i dag ikke er noen formelle krav til oppl�ring. Han foreslo at kommunene kunne p�legges plikt til � gjennomg� sine gang- og sykkelstier i tilknytning til staller og ridesentre. Videre viste han til et tidligere p�bud om synlighet ved bruk av refleks eller lys, og mente denne regelen kunne aktiveres igjen. Han ønsket ogs� � regulere hestetrafikk p� høyhastighetsveier med mye trafikk, samt � se n�rmere p� informasjonsmateriell om hest i trafikken til bruk i kjøreoppl�ringen.

- Det løser ikke problemet � f� hestene inn p� gang- og sykkelvei, sa Trond Børge i Syklistenes Landsforbund og henviste til Lier kommune hvor det er utarbeidet egne trasseer for hest.
- Ja til hest, men ikke p� sykkelveiene!

Representanten for Statens Vegdirektorat viste til undersøkelser som bekrefter at risikoniv�et for ulykker med hest i trafikken er lavt. Han ønsket en refleksjon over faktatall og om problemstillingen er tilstrekkelig stor til at man skal løse den med nye regler. Hestesportsjournalist Mette Sattrup stilte spørsm�l til om de forholdsvis lave tallene det ble referert til i skadestatistikken kan ha en sammenheng med at mange ryttere/kusker i dag bryter trafikkreglene og ferdes p� fortau gang- og sykkelsti for � ferdes trygt i trafikken, og hvorvidt denne �selvtekt� var en hensiktsmessig m�te � løse problemet p�.

Representanten for politidirektoratet (fra Utrykningspolitiet) mente det ikke er smart � endre lovverket p� bakgrunn av �n ulykke, men ville lytte til det som ble sagt p� møtet.

- Skal man ikke ha hesten p� gangstier, hvor skal den v�re? spurte Hilde Hauge, Landbruks- og Matdepartementet. Hauge har skrevet en doktorgrad om ungdom og hest.
Knut Olav Dahl, Det Norske Travselskape uttrykte at dagens begrensninger for � ferdes i trafikken med hest er en stor utfordring for travmiljøet og en begrensning for sporten.

�ivind Gryteland fra �stfold Turhestforening kastet ballen over til landbruket;
- Vi vil ikke ha noen debatt om rett til � ri gang- og sykkelstier n�. Det som er kritisk viktig for oss er � f� beholde retten til � ferdes p� offentlig vei. I tillegg trenger vi de uformelle ferdselsveiene i kulturlandskapet og landbruket bør møte dette offensivt. Gamle stier, fegater, drifteveier, traktorveier og historiske ferdsels�rer m� holdes �pne. Dette krever et samarbeid med landbruket som faktisk mottar tilskudd til ivaretakelse av nettopp kulturlandskapet .

Samtlige organisasjoner var enige om at det var behov for mer informasjon om hvordan man best kan ferdes med hest i trafikken; b�de til kusk/rytter og bilister, syklister og fotgjengere. Flere var enige i at det er nødvendig med en utredning for � kartlegge hvor stort problemet er og hvor skoen trykker.

Statsr�d Ketil Solvik-Olsen takket for bidragene og lovet � komme tilbake til hvordan man tenker seg fortsettelsen av dette arbeidet.

Følgende hesteorganisasjoner var representert p� møtet i Samferdselsdepartementet 5. mars: Norsk Hestesenter, Norsk Jockeyklub, Norges Rytterforbund, Norsk Islandshestforening, Hest og Helse, Det Norske Travselskap, �stfold Turhestforening.


 
:: "Les mer..." -> HEST I TRAFIKKEN: Samferdselsministeren innkaller til møte

:: Tilbake til forsiden...
0

 

 

 

 

 
Kjekt å kunne!
 :: Konkurransereglementene


 

 

 

 

 

    

webansvarlig: Mette Sattrup
www.equimedia.no


Ditt nettsted for hest
webmaster: stensborg consulting
www.stensborg.no